Active Recycling tar över glasinsamlingen i fem kommuner

Vi är glada över att meddela att från och med 1 januari 2024 kommer Active Recycling AB att ha ansvaret för glasinsamlingen på alla återvinningsstationer i Solna, Sundbyberg, Järfälla, Upplands-Väsby och Sollentuna.

Från och med årsskiftet 2023/2024 kommer alltså Active Recycling att tömma alla container på återvinningsstationerna i nämnda kommuner på deras färgade och ofärgade glasförpacknignar. Det nya uppdraget är ett stort steg framåt för Active Recycling AB och en möjlighet att ytterligare stärka vår dedikation till hållbarhet och miljövänliga lösningar. Vi är fast beslutna att göra denna övergång smidig och framförallt effektiv för alla invånare i kommunerna.

Varför är detta viktigt?

Glasinsamling spelar en nyckelroll i cirkulär ekonomi och hållbar avfallshantering. Genom att samla in färgat och ofärgat glas från krantömmande container samt återvinna glaset så minskar vi miljöpåverkan och sparar naturliga resurser. Det är en gemensam insats som påverkar vår omgivning positivt och skapar en bättre framtid för oss alla. Kom ihåg att glasförpackningar kan återvinnas i all oändlighet.

Containerstorlekar Offertförfrågan