Under juli månad nås vi enklast via info@activerecycling.se

Så skyddar vi på Active Recycling dina personuppgifter

Våra riktlinjer för dataskydd

Behandling som utförs av Active Recycling sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR) med start från maj 2018.

Active Recycling ansvarar enligt tillämplig dataskyddslagstiftning för hanteringen av dina personuppgifter i överens med vad som anges nedan.

Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in

Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan förknippas till dig som person. Exempel på sådan information är namn, e-postadress, adress eller telefonnummer. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som görs med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.

Personuppgifter får enbart behandlas för särskilda ändamål och får ej säljas till tredje part.

Vi på Active Recycling behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal, samt för att ge information och service i samband med det. Detta kan exempelvis vara intresseanmälningar för tjänster och prisuppgifter.

Dina personuppgifter kan komma att användas även för marknadsföring och uppföljningar samt för vår sälj- och produktutveckling i syfte att förbättra våra produkter och tjänster. Om du inte vill få marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta vår kundservice info@activerecycling.se eller ring 08–35 32 22.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Active Recycling värnar om en hållbar och hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring.

Vilka personuppgifter behandlar Active Recycling?

Active Recycling kan komma att behandla följande personuppgifter om dig:

  • Allmän information om kontaktuppgifter såsom efternamn, förnamn, telefonnummer, e-post och adress.
  • Uppgifter såsom uppgift om födelsedatum och kön.
  • Återkoppling på våra tjänster.
  • Olika förfrågningar från dig till vår kundservice.
  • Bilder och videor på dig som har tagits/spelats in på vår support.
  • Ansökningar till våra tjänster som tillhandhålls baserat på avtal.
  • Finansiell information såsom uppgift om bankkonto, kreditkortsinformation eller kreditvärdighet.
  • Information om tidigare anställning och utbildning såsom titel, position, ansvar, bakgrund, intressen på ett professionellt plan.

Dina rättigheter i fråga om dataskydd

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Vi behöver dock vara säkra på din identitet innan vi lämnar sådan information till dig. Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter, återkalla samtycke, begära radering eller rättelse av personuppgifter och rätt till dataportabilitet

Vänligen kontakta i sådant fall Kundservice på 08-35 32 22. I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om t. ex. radering eller begräsning om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Vi kan komma begära ytterligare information från dig om det krävs för att säkerställa din identitet och inte någon annan som försöker få tillgång eller kontroll över dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Cookies

Våra cookies

Vår webbplats använder sig av cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan bestämma till vilken omfattning cookies är tillåtna genom inställningarna i din webbläsare. Vi förutsätter att du godkänner att cookies används om din webbläsare är inställd att tillåta dem.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som sparas på din enhet när du besöker en webbplats. Cookies används vanligtvis för att ge besökaren en bättre upplevelse av webbplatsen samt tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma kaka. Cookies används på de flesta webbplatser och är inget som är skadligt för din dator.

Mer information om cookies, och hur du kan hantera, stänga av eller ta bort dem, finns på www.minacookies.sewww.cookielagen.se och www.pts.se

Våra cookies

För att göra användarupplevelsen bättre sparas cookies som exempelvis gör att du inte behöver se en informationspopups flera gånger. Dessa cookies innehåller ingen personlig information och sparas endast i din webbläsare.

Tredjepartscookies

Google Analytics används för att kunna se antal besök och hur besökarna använder vår webbplats. Det sparas ingen personlig information och vi kan således aldrig koppla ihop information som sparats till en specifik person.

Hur länge vi behåller dina uppgifter?

Vi raderar din personliga information när den inte längre behövs för de syften för vilka den lagras eller Active recycling behöver lagra informationen för att fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning. Exempelvis gällande information för fakturerings- och betalningsändamål, som en del av bokföringsunderlag eller för att kunna tillvarata våra intressen sparar vi uppgifter i upp till 10 år efter det att underlaget skapades eller så länge som en eventuell tvist pågår.
Vi lagrar personlig information i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktuppgifter

Har ni några funderingar?

Kontakta oss på info@activerecycling.se