Mot en bättre värld

För att få en bättre värld krävs det att alla tar sitt egna ansvar. Inget kan göra allt men alla kan göra något. Active Recycling tar sitt miljöansvar genom vårt miljöarbete. En stor del av vårt miljöarbete är att arbeta med EU:s avfallstrappa.

EU:s avfallstrappa

EU:s avfallstrapp består av fem trappsteg som fungerar likt en målsättning för hur samhället ska tänka. Den hämtar inspiration från FN:s Agenda 2030 och deras 17 globala miljömål. Avfallstrappan går ut på att vi:

  1. Minimerar konsumtion/tillverkning: Genom att minska konsumtionen minskar även tillverkningen. Det leder till att vi sparar på jordens resurser och undviker farliga utsläpp.
  1. Återanvänder det som redan existerar: Detta kan även vara att handla på loppmarknaderna som Marketplace eller Blocket. Genom att lämna dina gamla grejer till second hand ger du chansen till att någon annan får användning för grejen. Som en extra inkomstkälla kan du även hyra ut dina saker på olika hemsidor.
  1. Återvinner det vi nyttjat: Den här punkten arbetar vi allra mest med, det vill säga återvinning. Genom att anlita oss för containertjänst eller byggsäck gör vi allt vi kan för att undvika trappsteg 4.
  1. Utvinner energi: Om materialet inte kan återvinnas skickas det till förbränning i ett kraftverk för att omvandla energin i avfallet till el och värme.
  1. Deponerar: Deponering är det sista och sämsta steget. Här går det att läsa mer om deponiavfall.

Avfallstrappan. Illustration: Sofia Liljander.

Offertförfrågan