Byggsäck/Storsäck – Ett snällt val för miljön

Hej våra kära läsare!
Nedan kommer ni att få ett utkast kring en utav de stora arbetsformerna som vi på Active Recycling jobbar med och strävar efter att utveckla. Vi arbetar ständigt för att utbilda den svenska befolkningen kring innovativa återvinningslösningar med agendan att få ett mer hållbart samhälle för kommande generationer.

Vårt fokus ligger i att uppmuntra våra medmänniskor kring de återvinningslösningar som finns för att avfallet ska återvinnas på ett smidigt och hållbart sätt. Ju bättre vi sorterar, desto enklare blir behandlingsprocessen när materialet skall bearbetas och återvinnas. Genom vårt väletablerade nätverk kan vi idag koppla på körningar hos våra samarbetspartners vilket bidrar till lägre klimatpåverkan och billigare priser för våra kunder.

Var snäll mot miljön och dig själv
Byggsäck även kallad storsäck är inte bara ett flexibelt och smidigt sätt att hantera avfall på utan även ett tillvägagångssätt med hållbarhet och miljötänk i fokus. Exempel på när byggsäckar kan vara ett bra alternativ för användning är vid en utrensning eller renovering. I stället för att åka fram och tillbaka med ditt avfall till en återvinningscentral har du möjligheten att samla allt detta i en byggsäck, boka upphämtning och sedan kommer en kranbil på önskad dag för att hämta den fyllda byggsäcken.

Det fantastiska med dessa byggsäckar är att du nu inte behöver ta dig längre bort än din tomt eller utanför porten till din lägenhet med ditt avfall. Kranbilen som hämtar dina byggsäckar har redan en planerad kör rutt där fler säckar kommer att hämtas längs med vägen, vilket bidrar till färre utsläpp och att vi sparar in på miljön.

Efter att storsäckarna hämtats så sorteras och bearbetas de på en återvinningsanläggning. När avfallet sorteras ut till respektive materialslag så blir det efter återvinningsprocessen till nya resurser eller så går det vidare till energiutvinning. Härmed har du nu gjort miljön en stor tjänst genom att inte påverka den med utsläpp från ditt eget fordon, avfallet tas hand om på ett korrekt vis och du har dessutom tid för annat. Skulle då fler människor i närområdet använda sig av byggsäckar för sina projekt innebär det färre bilar på vägarna och på så vis ännu mindre utsläpp.

Visste du att bilåkandet i Sverige står för runt 20 procent av Sveriges totala klimatutsläpp?

Med hjälp av byggsäckar kan vi alltså tillsammans bidra till att minska på våra klimatutsläpp i Sverige, hurra!

Vi måste engagera oss kollektivt för att bevara jordens resurser och se till så att generationer framåt också får denna möjlighet, byggsäcken är bara ett av flera sätt att nå dit. Vi sitter nu inne på mer information än någonsin och så länge vi står eniga i frågan om att bevara våra naturtillgångar behöver vi också arbeta praktiskt för att kunna bidra till en tryggare framtid.

Om man ser till de 17 globala målen för hållbar utveckling som världens ledare förbundit sig till att uppnå är ett av de övergripande målen att lösa klimatkrisen. Målet i sig kan kännas tungt men vi kan konstatera att bara genom användning av byggsäckar bidrar man till delmål i agendan för de globala målen, två av delmålen listade nedan och fler finns att läsa om på globala målens hemsida.

11.6 ”Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall”.

 12.5 ”Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall”

 Källa: Globala målen & Naturvårdsverket