Höstrensning för bostadsrättsförening/samfällighet

Ytterligare en sommar har regnat bort i Sverige. Var du och din bostadsrättsförening några som inte tog tillfället i akt att rensa förråden i regnet? Ingen fara, Active Recycling ger er tipsen för en lyckad höstrensning.

Tips inför höstrensningen

  • Tänk på att uppskatta er avfallsmängd innan ni väljer tjänst. Vid större mängder avfall lönar det sig att beställa en container för att bli av med grovsopor eller andra fraktioner på ett smidigt samt miljövänligt sätt. Det är till och med så att en container för blandat avfall är mer miljövänligt än att hämta flera mindre fraktioner med tung lastbil, om det innebär fler transporter dvs. Vi vill vara tydliga med att vi inte uppmanar till att blanda avfall, utan enbart när det kommer till en höstrensning eller liknande.
  • Om ni däremot har en större höstrensning som kräver två eller fler containrar så är det bättre för plånboken och miljön ifall ni sorterar upp materialet i olika fraktioner så som, trä, brännbart m.m.
  • Locka medlemmar med att de kan få slänga sina egna grovsopor i containern under höstrensningen.
  • Har ni stora och tunga föremål kan det vara värt att anlita plockservice för att undvika skador. Plockservice kan även vara ett väldigt bra alternativ om ni inte har plats för en container.
  • Använd storsäck och elektronikburar för avfall som inte får slängas i containern.
  • Har man beställt en container som ska placeras i ett tätbefolkat område finns det tyvärr en stor chans att obehöriga fyller er container med oönskat avfall. Därav rekommenderar vi alltid låsbara containrar i områden där ni inte har klar tillsyn på containern. Ni sätter på egna hänglås som tas bort innan hemtag av containern.
  • En öppen container är enklare att fylla och brukar vara mer relevant ifall containern t.ex står utanför på en garageuppfart eller ifall man endast ska hyra containern över dagen. Ni som beställare ansvarar för containern och allt avfalls som slängs i den
  • Tillstånd för att placera containern på allmän gata är nödvändigt. Har ni beställt en container som ska placeras på en offentlig plats så behöver ni söka tillstånd för detta hos närmaste polismyndighet. Detta är något som beställare tillhandhåller. Ett tillstånd brukar ta mellan ett och två veckor för att verkställas, så tänk på att vara ute i god tid.

Offertförfrågan